logo
        
 
 
 
 
Projekt "My działamy w "świetlicy" by się nie snuć po ulicy" - projekt zakończony
 
 
 

 

 

Projekt "My działamy w "świetlicy" by się nie snuć po ulicy" realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Integracja Społeczna, Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych.

Celem projektu jest wzmocnienie potencjału i atrakcyjności placówek wsparcia dziennego działających w województwie opolskim poprzez między innymi rozszerzenie ich oferty profilaktyczno- edukacyjnej, doradztwo specjalistyczne i wymianę dobrych praktyk między podmiotami prowadzącymi placówki. Ponadto projekt zakłada działania edukacyjne na rzecz powstawania nowych placówek wsparcia dziennego oraz ukazujące ich  skuteczność w zakresie wsparcia opiekuńczo-wychowawczego rodziny. 

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny!

    Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich 


  
 
 


 
 
 
 
Witryna wykorzystuje ciasteczka (ang. cookies) w celach sesyjnych
oraz statystycznych. Więcej informacji w polityce prywatności.

OCHRONA I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 
logo

Opole, ul. Damrota 2a/6-7, tel. 77 441 12 29
e-mail: info@dobroczynca.pl


 
 
UE