logo
        
 
 
 
 
Projekt "Silna i Zwarta Rodzina na Szczyt się Wspina II"
 
 
 Projekt "Silna i zwarta rodzina na szczyt się wspina II "

realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa 8 Integracja Społeczna
Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych


W poradniach  Fundacji Bądź Dobroczyńcą (FBD) oraz Diecezjalnej FundacjI Ochrony Życia (DFOŻ) można uzyskać pomoc w postaci poradnictwa specjalistycznego oraz asystentury rodzinnej. Uczestnikami mogą być rodziny z województwa opolskiego.

 

W ramach projektu realizowane będą szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze oraz kampania promującą idee rodzicielstwa zastępczego.

 

Istniejące rodziny zastępcze zapraszamy do udziału w turnusach wakacyjnych w pięknych miejscach. W trakcie turnusów można zregenerować siły oraz uzyskać dodatkowa wiedzę i wsparcie w zakresie rozwiązywania trudności wychowawczych. 

By poznać szczegóły zapraszamy do kontaktu

 


Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

Projekt realizowany jest w partnerstwie

z Diecezjalną Fundacją Ochrony Życia  


Załączniki:
  
 
 


 
 
 
 
Witryna wykorzystuje ciasteczka (ang. cookies) w celach sesyjnych
oraz statystycznych. Więcej informacji w polityce prywatności.

OCHRONA I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 
logo

Opole, ul. Damrota 2a/6-7, tel. 77 441 12 29
e-mail: info@dobroczynca.pl


 
 
UE