logo
        
 
 
 
 
Zapytania ofertowe 2018r.
 
 
Zapytania ofertowe w celu rozeznania rynku w ramach realizacji projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich (Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020)

1. Zapytanie ofertowe nr 1/2018 dotyczące zakupu usługi hotelarsko - restauracyjnej wraz z ofertą rekreacyjną oraz najem sali szkoleniowych na potrzeby organizacji turnusów warsztatowo - integracyjnych dla ok 80 osób Uczestników projektu "Silna i zwarta rodzina na szczyt się wspina!" -  Zapytanie umieszczone na portalu internetowym  "Baza konkurencyjności"

Zawiadomienie o wyborze wykonawcy, który złożył ofertę najkorzystniejszą - 

Nie wyłoniono oferty najkorzystniejszej i tym samym nie wybrano Wykonawcy zamówienia. 

2. Zapytanie ofertowe nr 2/2018 dotyczące zakupu usługi wynajmu sali szkoleniowej na 16 dni  w przedziale czasowym od 12.03.2018r. do 31.05.2018r. na terenie miasta Nysa na potrzeby organizacji warsztatów pn. „Szkoła życia”  (3 dni), warsztatów pn. „Kuźnia optymizmu” (6 dni), warsztatów autoprezentacji i wizerunku (3 dni), warsztatów aktywizacji zawodowej (4 dni) dla ok. 10 osób – uczestników projektu „Skok po sukces”

Zawiadomienie o wyborze wykonawcy, który złożył ofertę najkorzystniejszą - 

Diecezjalny Dom Formacyjny z siedzibą w Nysie 
ul. E. Gierczak 2
Nysa

3. Zapytanie ofertowe nr 3/2018.  Dotyczy ono zakupu usługi wynajmu sali szkoleniowej na 16 dni  w przedziale czasowym od 20.03.2018r. do 30.04.2018r. na terenie miasta Nysa na potrzeby organizacji warsztatów pn. „Szkoła życia”  (3 dni), warsztatów pn. „Kuźnia optymizmu” (6 dni), warsztatów autoprezentacji i wizerunku (3 dni), warsztatów aktywizacji zawodowej (4 dni) dla ok. 10 osób – uczestników projektu „Skok po sukces”

Zawiadomienie o wyborze wykonawcy, który złożył ofertę najkorzystniejszą - 
Diecezjalny Dom Formacyjny z siedzibą w Nysie 
ul. E. Gierczak 2
Nysa

4. Zapytanie ofertowe nr 4/2018  dotyczące zakupu usługi cateringu w terminie od 12.03.2018r. do 31.05.2018r. (łącznie 16 dni) na terenie miasta Nysa na potrzeby organizacji warsztatu pn. „Praktyczna Szkoła Życia”  (3 dni), warsztatów autoprezentacji i wizerunku (3 dni), warsztatów aktywizacji zawodowej (4 dni) oraz warsztatów pn. „Kuźnia optymizmu” (6 dni) dla ok. 10 osób – uczestników projektu „Skok po sukces


Zawiadomienie o wyborze wykonawcy, który złożył ofertę najkorzystniejszą - 
Diecezjalny Dom Formacyjny z siedzibą w Nysie 
ul. E. Gierczak 2
Nysa

5. Zapytanie ofertowe nr 5/2018  dotyczące zakupu usługi cateringu w terminie od 20.03.2018r. do 30.04.2018r. (łącznie 16 dni) na terenie miasta Nysa na potrzeby organizacji warsztatu pn. „Praktyczna Szkoła Życia”  (3 dni), warsztatów autoprezentacji i wizerunku (3 dni), warsztatów aktywizacji zawodowej (4 dni) oraz warsztatów pn. „Kuźnia optymizmu” (6 dni) dla ok. 10 osób – uczestników projektu „Skok po sukces”

Zawiadomienie o wyborze wykonawcy, który złożył ofertę najkorzystniejszą - 

Diecezjalny Dom Formacyjny z siedzibą w Nysie 
ul. E. Gierczak 2
Nysa

6. Zapytanie ofertowe nr 7/2018 dotyczące zakupu cateringu na terenie Miasta Opola na potrzeby organizacji warsztatu "Praktyczna szkoła życia" dla uczestników projektu "Skok po sukces" realizowanego w ramach RPO WO na lata 2014 - 2020


7. Zapytanie ofertowe nr 8/2018 dotyczące zakupu usługi hotelarsko - restauracyjnej wraz z ofertą rekreacyjną oraz najem sali szkoleniowych na potrzeby organizacji turnusów warsztatowo - integracyjnych dla ok 44  osób Uczestników projektu "Silna i zwarta rodzina na szczyt się wspina!" realizowany w ramach RPO WO na lata 2014-2020- Zapytanie umieszczone na portalu internetowym "Baza konkurencyjności"

Zawiadomienie o wyborze wykonawcy, który złożył ofertę najkorzystniejszą -

Nie wyłoniono oferty najkorzystniejszej i tym samym nie wybrano Wykonawcy zamówienia.

8. Zapytanie ofertowe nr 9/2018 dotyczące zakupu usługi hotelarsko - restauracyjnej wraz z ofertą rekreacyjną oraz najem sali szkoleniowych na potrzeby organizacji turnusów warsztatowo - integracyjnych dla ok 44  osób Uczestników projektu "Silna i zwarta rodzina na szczyt się wspina!" realizowany w ramach RPO WO na lata 2014-2020- Zapytanie umieszczone na portalu internetowym "Baza konkurencyjności"

Zawiadomienie o wyborze wykonawcy, który złożył ofertę najkorzystniejszą - 

Nie wyłoniono oferty najkorzystniejszej i tym samym nie wybrano Wykonawcy zamówienia. 

9. Zapytanie ofertowe nr 10/2018 dotyczące zakupu usługi hotelarsko - restauracyjnej wraz z ofertą rekreacyjną oraz najem sali szkoleniowych na potrzeby organizacji turnusów warsztatowo - integracyjnych dla ok 44  osób Uczestników projektu "Silna i zwarta rodzina na szczyt się wspina!" realizowany w ramach RPO WO na lata 2014-2020- Zapytanie umieszczone na portalu internetowym "Baza konkurencyjności"

Zawiadomienie o wyborze wykonawcy, który złożył ofertę najkorzystniejszą - 
Pensjonat Krokus 
ul. Jawornik 20
43-438 Brenna


  
 
 


 
 
 
 
Witryna wykorzystuje ciasteczka (ang. cookies) w celach sesyjnych
oraz statystycznych. Więcej informacji w polityce prywatności.

OCHRONA I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 
logo

Opole, ul. Damrota 2a/6-7, tel. 77 441 12 29
e-mail: info@dobroczynca.pl


 
 
UE